O projekcie

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt pt. W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX - XXI wieku prof. dr hab. Pawła Graty - Prorektora UR ds. Kolegium Nauk Humanistycznych - został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu "Szlakami Polski Niepodległej". To sukces wskazujący, spory potencjał naukowy Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Istotny jest również fakt, że Zespół Oceniający, który pozytywnie zarekomendował nasz projekt składał się z wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych w kraju – mówi prof. dr hab. Paweł Grata.

Projekt ma na celu podjęcie zakrojonych na szeroką skalę badań nad dokonaniami wolnych Polaków oraz Niepodległej Polski na drodze ku modernizacji gospodarczej  i społecznej. Ich zakres obejmować będzie okres szeroko rozumianego tworzenia i budowy nowoczesnego społeczeństwa, poczynając od okresu walk o niepodległość, poprzez Niepodległą Drugą Rzeczpospolitą, trudne czasy okupacji i realnego socjalizmu, aż po współczesną nam wolną Polskę. 

W ramach działań projektowych odbędzie się m.in. cykl konferencji naukowych, sporządzenie specjalistycznej bibliografii naukowej, stworzenie portalu internetowego oraz wydanie słownika polskiej modernizacji, bibliografii prac jej poświęconych. 

Zespół Projektu "W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku"

Kierownik projektu

  prof. dr hab.
Paweł Grata

Historyk. Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Kolegium Nauk Humanistycznych .Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

dr hab. Edyta Czop, prof. UR

Historyk. Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Jarosław Kinal

Medioznawca.  Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Hubert Kotarski

Socjolog. Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

mgr Bożena Pomianek

Specjalista ds. Finansowych. Zastępca Kierownika Biura  Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Aleksandra Haligowska

mgr Monika Niezgoda

Doktorantka Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Bartosz Pasterski

 Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Create awesome and FAST websites!

Kontakt

+ 48 17 872-11-16 

al. T. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

Budynek A1
pokój 004a

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.